Kvalitná a cenovo dostupná 3D tlač na mieru, navrhneme aj 3D model | FP3D.sk

Použitie súborov cookies

Za účelom zabezpečenia riadného fungovania web stránky www.fp3d.sk a zlepšenia poskytovaných služieb, ukladáme niekedy vo vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies.

1. Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené komunikáciou medzi touto web stránkou a prehliadačom. Cookies ukladajú naše servery, pomocou prehliadača do vášho zariadenia (počítača, mobilného telefónu, tabletu). Vďaka cookies naša stránka pri ďalšej návšteve pozná vaše zariadenie.

2. Na čo používame cookies?

Naše servery používajú cookies za účelom skvalitňovania služieb a prispôsobenia obsahu web stránky vašim potrebám a preferenciám. Používame ich najmä na: zhromažďovanie, analyzovanie a vyhodnocovanie informácií o vašom prístupe a správaní sa na webe, rozpoznanie a zjednodušenie používania webu pri opätovnej návšteve, poskytnutie informácií z okruhu vašich záujmov a potrieb, odporúčanie služby, ktoré zodpovedajú vašim záujmom a potrebám, monitorovanie správneho fungovania webu www.fp3d.sk, skvalitňovanie poskytovaných služieb. Cookies používa takmer každá web stránka. Pri opätovnej návšteve vám pomôžu zapamätať si navštívené stránky a predchádzajúce nastavenia. Tým, že prehliadate túto web stránku súhlasíte s ukladaním cookies na uvedený účel. Zbierané údaje sú anonymné a nevedú k vašej priamej identifikácii.

3. Aké sú druhy cookies?

Z časového hľadiska používame cookies, ktoré sú doč asné a trvalé. Doč asné cookies sa ukladajú vo vašom zariadení len poč as doby trvania návštevy, kým web stránku nezatvoríte. Trvalé cookies sa ukladajú vo vašom zariadení a zostávajú tam až dokým ich nevymažete, resp. neuplynie doba nastavená v prehliada i. Z obsahového hľadiska používame nasledovné cookies: Základné/nevyhnutné cookies, ktoré sú potrebné na riadne a kvalitné užívanie web stránky (napr. prihlasovacie údaje) Štatistické cookies, prostredníctvom ktorých môžeme analyzovať vaše správanie na web stránke (napr. po et stránok, na ktorých bol, i aký čas na nich zotrval Funkč né/preferenč né cookies, prostredníctvom ktorých môžeme skvalitniť funk nosť web stránky tým, že sa zaznamenáva, ktoré služby vám už boli ponúkané, aká jazyk preferujete a pododobne Reklamné/marketingové cookies, prostredníctvom ktorých je možné vyhodnotiť okruh vašich záujmov a potrieb a na základe toho vám ponúknuť relevantné služby. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Cookies na reklamné účely používame iba s vašim súhlasom.

4. Ako zmeniť ukladanie cookies?

Väčšina webových prehliadač ov podporuje správu cookies. Vo svojom prehliadač i si môžete cookies zmazať, blokovať alebo úplne zakázať ich používanie, prípadne obmedziť ich na vami vybrané typy.

5. Cookies tretích strán

Na našej webovej stránke www.fp3d.sk sú odkazy a prepojenia aj na iné web stránky. Preto môžu byť po as prehliadania našej web stránky vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prepojenie sociálnych sieti ako Instagram a Facebook. Sú to o pseudonymizované údaje a ako prevádzkovateľ nemáme možnosť ich priradiť kvašim konkrétnym osobných dátam.